english language
Udruženje Gastroenterologa Crne Gore
Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore
Postgraduate course EAGEN (European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition) 2013 "How to maintain a healthy stomach"

Postgraduate course EAGEN (European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition) 2013 "How to maintain a healthy stomach": suorganizatori kursa su dva Udruženja : Udruženje gastroenterologa Srbije i Naše Udruženje –Udruženje gastroenterohepatologa Crne Gore /GAM (UGCG)/ Miločer 17.septembar 2013. godine (detalji na: www.eagen.org). Predavači su bili eminentni stručnjaci iz Srbije, Hrvatske, Njemačke, Austrije, Italije, Francuske, Poljske i Švedske.

Ispred Crne Gore predavanje u okviru kursa imala je dr sc med Brigita Smolović.

Program >>>

Generalni sponzor kursa je bila farmaceutska kuća Takeda, te je kursu predhodio Takeda day sa aktuelnim temama iz oblasti bolesti gornjeg djela digestivnog trakta. Predavači su bili stručnjaci za tu oblast iz Srbije, a ispred Crne Gore predavanje je imao mr sc med Velimir Milošević.
aktuelnosti
2014
Kalendar kongresa i sastanaka 2014. godina >>>
2014
Najava dešavanja >>>
2014
ASGE AMBASSADOR projekat, 17-19. septembar, VMA Beograd. Mladi klinički ljekari i specijalizanti Odjeljenja gastroenterohepatologije KCCG, pozvani su da aktivno učestvuju u aktivnostima predviđenog programa.
2013
Plaćanje članarine obavezno
2013
Izabran novi UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA >>>
2013
17.septembar 2013.
Postgraduate course EAGEN (European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition) 2013 "How to maintain a healthy stomach" >>>
Prijatelji udruženja:    
AstraZeneca   Takeda   Takeda    
All rights reserved | © copyright 2010 - 2018 | Powered by InfoBit