english language
Udruženje Gastroenterologa Crne Gore
Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore
Jetra GIT
asites i spontani bakterijski peritonitis aspirin or non-steroidal anti-inflammatory drug users
autoimuni hepatitis CD guidelines 2010
B hepatitis CD guidelines 2010 current management
hemohromatoza CD guidelines 2010 special situations
holestatske bolesti jetre Consensus UC
Liver Transplantation Crohn
PBC ECCOconsensus oportunisticke infekcije
SBP endoskopija u pacijenata koji uzimaju antikoagulantnu terapiju
skrining u jetrinim bolestima OMED-ECCO_Small_bowel_endoscopy_in_IBD
AIH2010  
Baverno V  
   
GEP-NET  
aktuelnosti
2014
Kalendar kongresa i sastanaka 2014. godina >>>
2014
Najava dešavanja >>>
2014
ASGE AMBASSADOR projekat, 17-19. septembar, VMA Beograd. Mladi klinički ljekari i specijalizanti Odjeljenja gastroenterohepatologije KCCG, pozvani su da aktivno učestvuju u aktivnostima predviđenog programa.
2013
Plaćanje članarine obavezno
2013
Izabran novi UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA >>>
2013
17.septembar 2013.
Postgraduate course EAGEN (European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition) 2013 "How to maintain a healthy stomach" >>>
Prijatelji udruženja:    
AstraZeneca   Takeda   Takeda    
All rights reserved | © copyright 2010 - 2017 | Powered by InfoBit