english language
Udruženje Gastroenterologa Crne Gore
Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore Udruženje Gastroenterohepatologa Crne Gore
REGISTRACIJA:

Prema članu 10. Statuta UGCG Članstvo u Udruženju zasniva se na osnovu prijave upućene Upravnom odboru udruženja u kojoj je sadržana izjava o prihvatanju ciljeva, prava, obaveza i odgovornosti utvrdjenih Statutom Udruženja. Predsjedništvo razmatra prijavu i o svojoj odluci obavještava podnosioca u roku od mjesec dana.

Prijava se može dostaviti na adresu sijedišta udruženja ili na e-mail adresu udruženja.

ČLANARINA: plaćanje članarine je obavezno po Statutu, koji je donesen na osnovu odredbe čalana 11. Zakona o nevladinim organizacijama («Sl.list RCG», br. 27/99), na Osnivačkoj skupštini «Udruženja gastroenterohepatologa Crne Gore», održanoj 25. marta 2009.godine.

Članarina se može uplatiti direktno kod Hipo Alpe Adria banke, gdje naše Udruženje ima otvoren žiro račun ili obustavom utvrđenog dijela mjesečne zarade (5 eura mjesečno) kod poslodavca, podpisivanjem izjave i predavanjem nadležnima u Vašoj ustanovi.

Upustvo za uplatu direktno u banci-Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica

Broj računa:555-9000563487-62

Svrha doznake: članarina za UGCG

Primalac: Udruženje gastroenterohepatologa Crne Gore

Uplata mjesečno: 5 eura
aktuelnosti
2014
Kalendar kongresa i sastanaka 2014. godina >>>
2014
Najava dešavanja >>>
2014
ASGE AMBASSADOR projekat, 17-19. septembar, VMA Beograd. Mladi klinički ljekari i specijalizanti Odjeljenja gastroenterohepatologije KCCG, pozvani su da aktivno učestvuju u aktivnostima predviđenog programa.
2013
Plaćanje članarine obavezno
2013
Izabran novi UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA >>>
2013
17.septembar 2013.
Postgraduate course EAGEN (European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition) 2013 "How to maintain a healthy stomach" >>>
Prijatelji udruženja:    
AstraZeneca   Takeda   Takeda    
All rights reserved | © copyright 2010 - 2017 | Powered by InfoBit