Mjesto

MEDITERAN HOTEL & RESORT 4 * ,
Bečići bb, 85310 Budva, Montenegro

Datum

9-11 jun, 2023.

Kontakt

Congress Travel agency
Andrea Bojanić
+382 67 249 853
Image
Predsjednik Kongresa
Prof. dr Brigita Smolović

Predsjednik Naučnog odbora
Prof. dr Srđan Đuranović

Naučni Odbor
Prof. dr Srđan Đuranović, Prof. dr Miodrag Radunović, Prof. dr Aneta Bošković, Prof.dr Snežana Vujošević, Prof. dr Nadan Rustemović, Prof. dr Dino Tarabar, Prof. dr Miodrag Krstić, Prof. dr Aleksandra Sokić Milutinović, Prof. dr Tamara Milovanović

Organizacioni Odbor
dr Damir Muhović, Mr sc. dr Olivera Sekulić, dr sc. med. Irena Radoman Vujačić, dr Marija Đurović, dr Veselinka Đurišić, dr Predrag Bulajić, dr Miloš Lukić

Akreditacija
Ljekarska komora Crne Gore

Drage kolege,

Poštovane dame i gospodo,

U ime Udruženja gastroenterohepatologa Crne Gore i organizacionog odbora, veliko mi je zadovoljstvo i čast poželjeti vam dobrodošlicu na 1. Kongres gastroenterologa Crne Gore i 2. Kongres endoskopskih medicinskih sestara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Budvi, Crna Gora, od 09. do 11. juna 2023. godine.

Kongresu će prisustvovati veliki broj stručnjaka iz oblasti gastroenterohepatologije iz velikog broja zemalja: Kanade, Francuske, Njemačke, Austrije, Italije, Turske, Izraela, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije, uz predavače iz zemlje domaćina. Naš prvi kongres biće međunarodni događaj na kojem će učesnici biti u mogućnosti da čuju najnovije vijesti iz gastroenterologije, hepatologije, endoskopije i transplantacione medicine.

Uzbudljivi programi široko će pokrivati ​​bazična istraživanja i dijagnostiku, ali i napredne tehnologije i terapije, kao i povezane teme endoskopskog sestrinstva. Naši učesnici će imati priliku da razmjenjuju ideje i iskustva, da uspostave istraživačku ili poslovnu saradnju, te da pronađu globalne partnere za buduću saradnju.

Nadamo se da će netaknuta, “divlja” ljepota Crne Gore, naše more, plaže, hrana i gostoprimstvo uljepšati Vaš boravak na kongresu.

Srdačno,

Image
Image
Prof. dr Brigita Smolović
President of Gastroenterohepatology Association of Montenegro
President of the Congress Organizing Commitee
Image

PRIJAVNICA - SMJEŠTAJ I TRANSFER (Download)

Usluge smještaja i transfera od/do aerodroma, za učesnike 1. Kongresa gastroenterologa Crne Gore i 2. Kongresa endoskopskih medicinskih sestara Crne Gore i lica u pratnji, pružaće Agencija Congress Travel.

Za rezervacije smještaja i/ili transfera molimo popunite ovaj formular (tj. njegov odgovarajući dio) i pošaljite ga na: kongresugcg2023@congresstravel.me
Drugi kontakt: GSM +382 67 249 853 – Andrea Bojanić, predstavnik MICE-a.

MEDITERAN HOTEL & RESORT 4 *

Bečići bb,
85310 Budva,
Montenegro
www.mediteran.me
Sažetak se može prijaviti putem mejla: damir_muhovic@yahoo.com ili online forme na dnu stranice, najkasnije do 01.04.2023.

• Sažeci poslati poštom ili faksom neće biti prihvaćeni.

• Naslov (velikim slovima) treba da bude jasan i informativan.

• Skraćenice treba izbjegavati u naslovu ali se mogu koristiti u tekstu ukoliko su definisane pri prvoj upotrebi.

• Navesti 2 do 6 ključnih riječi na kraju sažetka.

• Sažetak treba da ima do 300 riječi (bez naslova, imena i aflijacija autora).
 
• Sažetak treba pisati koristeći font Times New Roman 12pt.
 
• Navode se imena autora ( puna imena i prezimena ) i institucija u kojoj su zaposleni ( ustanova,grad, država ) bez upotrebe titula,adresa i poštanskih brojeva. Ime autora koji će prezentovati rad treba podvući
 
• Sažetak treba strukturirati na sljedeći način: uvod i cilj, metoda , rezultati, zaključak.
 
• Sažetak treba da bude što informativniji.

• Pobrinite se da sažetak ne sadrži pravopisne i/ili gramatičke greške jer će biti reprodukovan bez korekcije, tačno kako je poslat.

• Rezime treba da se podnese na crnogorskom ili engleskom jeziku.
 
 
Usmene prezentacije odabranih sažetaka: 
5 minuta prezentacije i 2 minuta diskusija

Usmene prezentacije u formatu MS Power Point treba dostaviti Tehničkoj službi kongresa na USB ili CD 2h prije ili najkasnije na pauzi prije početka sesije na kojoj je predviđeno predavanje. Ako se koriste nestandardni fontovi treba obezbjediti i korišćeni font. Predsjedavajući svih sesija će ocjeniti prezentacije i na osnovu njihovih ocjena biće izabrana najbolja usmena prezentacija.
 
Poster prezentacije:
- Posteri treba da budu maksimalnih dimenzija 120 cm ( visina ) x 90 cm ( širina )
- Za postere koji ne budu uklonjeni Sekreterijat Kongresa ne preuzima odgovornost
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Tehnički organizator kongresa:
Congress Travel agency
Andrea Bojanić
+382 67 249 853 
kongresugcg2023@congresstravel.me
Organizacioni Odbor:
Dr Damir Muhović
+382 68 001 019
damir_muhovic@yahoo.com