Registracija

Prema članu 38. Statuta UGCG Članstvo u Udruženju zasniva se na osnovu prijave upućene Upravnom odboru udruženja u kojoj je sadržana izjava o prihvatanju ciljeva, prava, obaveza i odgovornosti utvrdjenih Statutom Udruženja. Predsjedništvo razmatra prijavu i o svojoj odluci obavještava podnosioca u roku od mjesec dana.

Prijava se može dostaviti na adresu sijedišta udruženja ili na e-mail adresu udruženja.

Članarina

Poštovani članovi,

Najljubaznije Vas molimo da u što kraćem roku uplatite članarinu kako bi Udruženje moglo normalno funkcionisati.
Podsjećamo da je Statutom uplata članarine obavezna. Članarina se može uplatiti direktno kod Addiko Bank, gdje naše Udruženje ima otvoren žiro račun ili obustavom utvrđenog dijela mjesečne zarade kod poslodavca, podpisivanjem izjave i predavanjem nadležnima u Vašoj ustanovi.

Upustvo za uplatu: Addiko Bank AD Podgorica

Broj računa:555-9002225608-81

Svrha doznake: članarina za UGCG

Primalac: Udruženje gastroenterohepatologa Crne Gore

Uplata mjesečno: 5 eura

U prilogu Vam dostavljamo formu IZJAVE na osnovu koje ćete dati saglasnost o načinu regulisanja predmetne obaveze (ako plaćate obustavom u računovodstvu)

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Prof. dr sci. med. Brigita Smolović

*Izjava za racunovodstvo poslodavca*
*Prijava za učlanjenje u UGCG*

Članovi