O Udruženju gastroenterohepatologa Crne Gore

Udruženje gastroenterohepatologa Crne Gore (UGCG) je osnovano u martu 2009
godine, kada je održana Osnivačka skupština Udruženja i usvojen Statut udruženja. Kao
nevladino udruženje, u Registar nevladinih organizacija pod nazivom
“Gastroenterohepatology Association of Montenegro” pod rednim brojem 4875, upisani smo
dana 5.10.2009. godine. Udruženje je tada imalo 15 članova, a predsjednik udruženja je bio
dr Dušan Mandić.
Nakon proslijeđene sve potrebne dokumentacije, dana 24.11.2009. godine u Londonu,
Velika Britanija, smo kao Udruženje primljeni u Evropsko udruženje za Gastrointestinalnu
Endoskopiju (European Society of Gastrointestinal Endoscopy - ESGE). Od septembra 2013
Udruženje gastroenterohepatologa Crne Gore (UGCG) je zvenični član Svjetske
Gastroenterološke Organizacije (World Gastroenterology Organisation – WGO). Godine
2014, naše udruženje postaje i zvanični član organizacije Ujedinjene Evropske
Gastroenterologije (United European Gastroenterology - UEG).
Udruženje danas ima 29 nacionalnih članova i dva međunarodna člana. Nacionalni
članovi su ljekari licencirani za medicinsku praksu u Crnoj Gori, članovi su ljekarske komore
Crne Gore, a ispunjavaju sledeće uslove: - da je uži specijalista gastroenterohepatologije; - da
je ljekar specijalista koji se aktivno bavi gastroenterohepatologijom sa licencom Ljekarske
komore Crne Gore (internisti, hirurzi, pedijatri, infektolozi, radiolozi, patolozi, i druge srodne
grane); - da je ljekar na specijalizaciji relevantnih kliničkih oblasti.