Prvi međunarodni kongres gastroenterohepatologa Crne Gore

Prvi međunarodni kongres gastroenterohepatologa Crne Gore

U organizaciji Udruženja gastroenterohepatologa Crne Gore održan je Prvi međunarodni kongres gastroenterohepatologa Crne Gore u Bečićima-Budva, 9-11.6.2023. god.

Na svečanom otvaranju Kongresa, svjesni činjenice da se starije kolege i učitelji ne smiju zaboravljati, imali smo posebno zadovoljstvo da uvažimo, emerituse i počasne članove Udruženja: dr Milenu Perošević, dr Dušana Mandića i prof. dr Mirka Bulajića.

Kongres se održao pod pokroviteljstvom Kliničkog Centra Crne Gore i Medicinskog fakulteta Univerziteta CG. Gospodin rektor je bio na putu, ali putem pisma je podržao naš rad.  Posredno obraćanje rektora prof. dr Vladimira Božović prenešeno je u cjelosti.

Prof. dr Miodraga Radunović, dekan Medicinskog fakulteta, se obratio skupu i iskazao nam svoju viziju razvoja ove naučne oblasti.

U ime predavača Kongresa, obratio se prof. dr Nadan Rustemović.

Predsjednik Naučnog odbora kongresa prof. dr Srđan Đuranović je još jednom osvijetlitio značaj ovakvog okupljanja ljudi od zvanja i znanja na svečanom otvaranju kongresa.

Prof. dr Brigita Smolović predsjednica organizacionog odbora kongresa je otvorila Kongres.

Kongresu je prisustvovalo  oko 300 ljekara.

Kongres je okupio veliki broj eksperata iz Kanade, Izraela, Francuske, Njemačke, Austrije, Italije, Turske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, uz predavače iz zemlje domaćina (69 predavača i moderatora je bilo iz pomenutih zemalja inostranstva i 13 iz Crne Gore).

Međusobna saradnja je put razvoja naše profesije u svakom smislu.

Kroz 3 radna dana bilo je 12 sesija, uz veći broj satelitskih simpozijuma.

Prvog radnog dana u naučnom programu kongresa obrađivane su teme iz inflamatornih bolesti crijeva-IBC (Šta je novo u dijagnostici I terapji IBC? I IBC:Biloška terapija danas). Mogućnost da prezentuju svoj naučni rad istog radnog dana imali su i mladi gastroenterohepatolozi u Forumu mladih gastroenterohepatologa.

U jutarnjim časovima drugog radnog dana  slušaoci su imali priliku da čuju Novine o bolestima gornjeg gastrointestinalnog trakta (GI), Nova saznanja o donjem GI traktu: dijagnostičkim i terapijskim izazovima. Pedijatri su predočili Buduće izazove u pedijatrijskoj gastroenterologiji.

U popodnevnim časovima drugog radnog dana predavači i moderator su diskutovali o Novinama u hepatologiji za 2023. godinu i Posljednjem koraku u hepatologiji-transplataciji jetre. Slušaoci su bili u prilici da čuju predavanja na temu Poremećaji “gut-brain” interakcije i GI motiliteta.

I trećeg radnog dana u okviru 3 sesije naučnog programa prezentovana su saznanja iz Ultrazvučne dijagnostike u gastroenterohepatologiji, Novim granicama u GI endoskopiji i  Novinama u 2023. godini u biliopankreatičnoj endoskopiji. 

Diskusija svi dana kongresa je bila veoma produktivna, te smo imali svi zajedno priliku da razmjenimo ideje i iskustva.

Nagrađeni su i najbolji apstrakti, njih 3, koji su bili odabrani za oralnu prezentaciju. Mladi ljekari su bili u prilici da na taj način prezentuju svoj rad.

Takođe, pred rukovodiocima Poster sesije, autori su imali priliku da unutar 1-2 minuta predstave glavne rezultate apstrakta. Predsjednik Naučnog odbora Kongresa i rukovodioci Poster sesije su izabrali tri najbolje poster prezentacije i nagrađenima su dodjeljene nagrade.     

Tradicionalno gostoprimstvo Crne Gore je poznato u svijetu, tako da smo se i mi potrudili da budemo dobri domaćini i da propratim aktivnostima učinimo boravak naših gostiju u Crnoj Gori, Budvi, još potpunijim.